Yritysrahoitus - Yrityksen rahoitus

Laita yritysrahoitus kuntoon. Toteuta yrityksen rahoitus yrityslainalla tai yritystuella. Täytä hakemus ja vertaile yrityksellesi paras rahoitus.

Lainalaskuri

Yritysrahoitus kuntoon

Yritys voi saada yritysrahoituksen kuntoon joko yrityslainalla tai yritystuilla. Lue alhaalta, miten yritys voi valita parhaan rahoitusvaihtoehdon.

Yrityslaina

Yrityslaina ja yritysluotto ovat yleisimmistä tavoista saada yritysrahoitus kuntoon. Tässä vaihtoehdossa yrittäjä hakee lainaa pankista tai muulta rahoituslaitokselta, ja maksaa lainan takaisin sovitun ajan kuluessa korkoineen.

Yrittäjän kannattaa harkita seuraavia seikkoja, kun hän valitsee yrityslainaa:

 • Korko ja kulut: Yrittäjän tulee vertailla eri lainantarjoajien korkoja ja kuluja löytääkseen edullisimman lainan.
 • Takaisinmaksuaika: Yrittäjän on mietittävä, kuinka pitkän takaisinmaksuajan hän tarvitsee. Lyhyempi takaisinmaksuaika tarkoittaa yleensä pienempiä kokonaiskustannuksia, mutta suurempia kuukausieriä.
 • Lainan käyttötarkoitus: Yrittäjän on selvitettävä, mihin tarkoitukseen hän tarvitsee lainaa – esimerkiksi laitehankintoihin, palkkoihin tai markkinointiin.
 • Vakuudet: Yrittäjän on harkittava, onko hän valmis tarjoamaan yrityksen tai henkilökohtaisia vakuuksia lainalle.

Yritystukea vai yritysrahoitusta?

Yritystuet ovat toinen tapa saada yritysrahoitus kuntoon. Ne voivat olla joko valtion tai yksityisten organisaatioiden myöntämiä avustuksia, lainoja tai muita taloudellisia etuja.

Yrittäjän kannattaa tutkia seuraavia seikkoja, kun hän harkitsee yritystukien hakemista:

 • Tuen ehdot: Yrittäjän on selvitettävä, millaiset ehdot liittyvät yritystukeen – esimerkiksi mihin tarkoitukseen tuki on tarkoitettu ja kuinka suuren osan yrityksen kustannuksista se kattaa.
 • Hakuprosessi: Yrittäjän on perehdyttävä yritystukien hakuprosessiin, joka voi olla monimutkainen ja aikaa vievä.
 • Tukien saatavuus: Yrittäjän on selvitettävä, mitä yritystukia on saatavilla hänen toimialallaan ja millaisia tukia hän voi hakea.

Rahoitusvaihtoehtojen vertailu ja valinta

Kun yrittäjä on tutustunut yrityslainoihin ja yritystukiin, hänen on punnittava molempien rahoitusvaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet. Yrityslaina on yleensä nopeampi ja helpompi tapa saada rahoitus, mutta se voi aiheuttaa taloudellista rasitusta korkeiden korkojen ja lyhyiden takaisinmaksuaikojen vuoksi.

Yritystuet sen sijaan voivat tarjota enemmän joustavuutta, mutta niiden hakuprosessi voi olla haastavampi ja kilpailu tuista voi olla kovaa. Yrittäjän on mietittävä yrityksensä tarpeita ja valittava rahoitusvaihtoehto, joka parhaiten tukee yrityksen kasvua ja kehitystä.

On tärkeää, että yrittäjä vertailee eri vaihtoehdot huolellisesti ja harkitsee kaikkia vaihtoehtoja ennen, kuin hakee vierasta pääomaa yritykseen.

ELY-keskus

ELY-keskus tukee ja rahoittaa pienten sekä keskisuurten suomalaisten yritysten kehittämis- ja investointihankkeita, joiden tavoitteena on uuden liiketoiminnan synnyttäminen, kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen sekä innovaatiotoiminnan vahvistaminen.

Tukemalla yrityksiä ELY-keskus kannustaa niitä uudistumaan ja tavoittelemaan kestävää kasvua ja tuottavuutta. Yritysrahoitus, jota ELY-keskus tarjoaa, koostuu erilaisista avustuksista, joiden suurin osa sisältää Euroopan unionin rahoitusta.

Tämän rahoituksen tarkoituksena on tukea niitä yrityksiä, jotka pyrkivät parantamaan kilpailukykyään, laajentumaan uusille markkinoille ja kehittämään innovatiivisia tuotteita ja palveluita.

Näin ELY-keskus edistää pk-yritysten kestävää kehitystä ja taloudellista menestystä. Lue alhaalta lisää ELY-keskuksen tarjoamista yritysrahoituksista.

Yrityksen kehittämisavustus

Ely-keskus tarjoaa yrityksen kehittämisavustusta, joka voi olla juuri sinun yrityksellesi sopiva rahoitusmuoto. Tämä avustus on tarkoitettu erityisesti pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintaansa, kasvattaa kilpailukykyään ja parantaa tuottavuuttaan.

Avustusta voidaan myöntää monenlaisiin kehittämishankkeisiin, kuten investointeihin, kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen sekä osaamisen ja johtamisen kehittämiseen.

Kehittämisavustuksen määrä vaihtelee hankkeen luonteen ja kustannusten mukaan, mutta yleisesti ottaen se voi kattaa 10-50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Rahoituksen saaminen edellyttää, että hankkeella on merkittävä vaikutus yrityksesi kilpailukykyyn ja kasvuun, sekä sen toteuttamiselle on olemassa riittävät resurssit.

Hakuprosessi alkaa ottamalla yhteyttä oman alueesi Ely-keskukseen, jossa saat lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta. Hakemuksen teko vaatii huolellista suunnittelua, sillä sinun tulee esittää selkeä ja realistinen kehittämissuunnitelma sekä kattava rahoitussuunnitelma.

Hakemukset käsitellään yleensä nopeasti ja voit saada päätöksen jopa muutamassa kuukaudessa.

Jos harkitset yrityksesi kehittämistä ja tarvitset rahoitusta, Ely-keskuksen kehittämisavustus voi olla erinomainen vaihtoehto sinulle. Se auttaa sinua toteuttamaan hankkeet, joilla voit kasvattaa liiketoimintaasi ja parantaa kilpailuasemaasi markkinoilla.

Tutustu siis tarkemmin Ely-keskuksen tarjoamiin yritysrahoituksiin alhaalta, ja ota yhteyttä alueesi asiantuntijaan.

Yrityksen kehittämisavustus kansainvälistymiseen Länsi- ja Etelä-Suomessa

Ely-keskuksen tarjoama Kasvun kiihdyttämisohjelma on erinomainen vaihtoehto yrittäjälle, joka harkitsee eri yritysrahoituksia. Ohjelman tavoitteena on auttaa pk-yrityksiä saavuttamaan nopeaa ja kestävää kasvua sekä luomaan uusia työpaikkoja. Se tarjoaa räätälöityä tukea yrityksen eri kehitysvaiheisiin, mukaan lukien rahoitus, konsultointi, koulutus ja verkostoituminen.

Yrittäjä voi hyödyntää ohjelman monipuolista asiantuntija-apua kehittääkseen yritystoimintaansa ja parantaakseen kilpailukykyään. Kasvun kiihdyttämisohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää yrityksen johtamis- ja organisointitaitoja sekä vauhdittaa kansainvälistymistä.

Ely-keskuksen tukema Kasvun kiihdyttämisohjelma on oiva vaihtoehto yrittäjälle, joka haluaa saada lisävauhtia yrityksensä kehittämiseen ja kasvattaa markkinaosuuttaan. Ohjelman avulla yrittäjä voi löytää sopivimmat rahoitusvaihtoehdot liiketoimintansa tarpeisiin ja saada tukea päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä.

Yritysten kehittämispalvelut

ELY-keskus tarjoaa pk-yrityksille monipuolisia kehittämispalveluja, joiden avulla yrittäjät voivat edistää yrityksensä kasvua ja kehittymistä. Kehittämispalvelut koostuvat kolmesta osasta: Analyysi, Konsultointi ja Koulutus.

Analyysipalvelun avulla yritykset saavat kokonaiskuvan liiketoimintansa nykytilasta ja kehittämissuunnitelman. Konsultointipalvelu tarjoaa asiantuntija-apua liiketoiminnan kehittämiseen, kun taas Koulutuspalvelu keskittyy yrityksen avainhenkilöiden osaamisen parantamiseen.

ELY-keskus tarjoaa jopa 80 % tuen näihin palveluihin, jolloin yrittäjälle jää vain omavastuuosuus maksettavaksi.

Finnvera

Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja monenlaisille yrityksille eri toimialoilla ja eri kehitysvaiheissa. Heidän tavoitteenaan on tukea yrityksiä, jotka ovat aloittamassa toimintaansa, kasvattamassa liiketoimintaansa, tekemässä investointeja, toteuttamassa omistusjärjestelyitä, laajentamassa vientiään tai kansainvälistymässä.

Finnveran asiantuntijat auttavat yrityksiä löytämään juuri heille sopivan rahoitusratkaisun, jotta he voisivat saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteensa ja parantaa kilpailukykyään.

Finnveran takaukset

Finnvera tarjoaa yrityksille monipuolisia takausvaihtoehtoja, joiden avulla yrittäjät voivat saada rahoitusta erilaisiin tarpeisiin. Nämä takausvaihtoehdot auttavat yrityksiä saamaan rahoitusta pankeilta tai muilta rahoittajilta erilaisten investointien, käyttöpääoman ja muiden vastuusitoumusten kattamiseen.

Suomen valtio vastaa Finnveran myöntämistä takauksista.

 • Alkutakaus on suunnattu uusille pk-yrityksille, joiden tavoitteena on saada rahoitusta erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Yrittäjän oma pankki hakee alkutakausta Finnveralta puolestaan.
 • Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille kasvuhakuisille pk-yrityksille, jotka etsivät rahoitusta investointi-, käyttöpääoma- ja tuotekehitystarpeisiin. Tässäkin tapauksessa yrittäjän oma pankki hakee pk-takausta Finnveralta.
 • Finnvera-takaus on luotu vakuudeksi pk-yritysten erilaisiin kotimaisiin rahoitustarpeisiin, kuten investointeihin, käyttöpääomaan ja liiketoiminta- tai yrityskauppojen rahoitukseen. Se sopii pk-yrityksille ja erityisin perustein myös suuryrityksille.
 • Kansainvälistymistakaus on suunniteltu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamisen vakuudeksi. Sen avulla yritykset voivat saada enintään 80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.
 • Vientitakauksen avulla viejäyritykset voivat saada pankista viennin valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta. Sitä voidaan käyttää myös vastavakuutena pankille toimitustakauksissa ulkomaiselle ostajalle.
 • Alustakaus on tarkoitettu suomalaisen laivanvarustamo- tai laivanrakennustoimintaa harjoittaville yrityksille luotolle annettavaksi vakuudeksi.
 • Ympäristötakaus on suunnattu yrityksille, jotka hakevat rahoitusta ympäristönsuojeluinvestointeihin, uusiutuvaan energiaan liittyviin hankkeisiin tai energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin.

Näiden takausvaihtoehtojen avulla yrittäjät voivat löytää sopivan rahoitusvaihtoehdon liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Finnveran yrityslainat

Finnvera tarjoaa monipuolisia rahoitusvaihtoehtoja yrityksille, jotka etsivät rahoitusta erilaisiin tarpeisiin. Yrittäjälle on tarjolla useita erilaisia lainavaihtoehtoja, kuten Yrittäjälaina, Finnvera-laina, Kasvulaina, Kansainvälistymislaina, Joukkovelkakirjarahoitus ja Siltarahoitus.

Näiden lainavaihtoehtojen avulla yrittäjä voi löytää sopivan rahoitusratkaisun liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Yrittäjälaina

Yrittäjälaina on henkilökohtainen laina, jota voidaan käyttää osakeyhtiön osakkeiden ostamiseen tai osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tapahtuvaan sijoitukseen.

Lainaa voidaan myöntää useammalle saman yrityksen osakkaalle, ja lainan vähimmäismäärä on 20 000 euroa.

Finnvera-laina

Finnvera-laina on investointi- ja käyttöpääomalaina, jota voidaan myöntää osana sovittua kokonaisrahoitusta yhdessä muiden rahoittajien kanssa. Laina on tarkoitettu pk-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, niihin liittyvien käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen.

Lainan vähimmäismäärä on 50 000 euroa.

Kasvulaina

Kasvulaina on vieraan pääoman ehtoinen välirahoitustuote, joka on suunnattu pk-yritysten ja tietyin edellytyksin myös näitä suurempien yritysten merkittävien kasvu- tai kansainvälistymishankkeiden rahoitukseen.

Lainaa voidaan käyttää myös yritysjärjestelyjen rahoitukseen, ja lainan vähimmäismäärä on pääsääntöisesti 500 000 euroa.

Kansainvälistymislaina

Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisten yritysten kansainvälistymishankkeiden edistämiseen. Laina soveltuu suomalaisen pk-yrityksen ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investointien, kehittämisen tai kasvun rahoittamiseen.

Tietyin edellytyksin lainaa voidaan myöntää myös pk-yritystä suuremmalle yritykselle.

Joukkovelkakirjarahoitus

Joukkovelkakirjarahoitus tarjoaa rahoitusratkaisun yritysten yleisiin rahoitustarpeisiin, kuten investointeihin, toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen tai rahoitusrakenteen järjestelyyn liittyviin tarpeisiin. Joukko lainanantajia tai sijoittajia merkitsee lainaa tarvitsevan yrityksen liikkeeseen laskemaa velkakirjalainaa, ja se sopii parhaiten suuriin rahoitustarpeisiin.

Siltarahoitus

Siltarahoitus on tarkoitettu avustusten maksua edeltävälle ajalle, ja sillä paikataan yrityksen käyttöpääoman tarvetta Business Finlandin myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana. Lainan vähimmäismäärä on 50 000 euroa, ja siltarahoitus toteutetaan Finnveran käyttöpääomalainalla.

Näiden erilaisten lainavaihtoehtojen avulla yrittäjä voi löytää sopivan rahoitusratkaisun oman liiketoimintansa tarpeisiin ja kehittää yritystään kohti menestystä.

Business Finland yritysrahoitus

Business Finland tarjoaa monipuolisia rahoitusvaihtoehtoja yrityksille, jotka etsivät keinoja kehittää liiketoimintaansa, innovoida ja kasvaa kansainvälisesti. Tutustu alhaalla Business Finlandin tarjoamiin rahoitusmahdollisuuksiin, joita yrittäjät voivat hyödyntää liiketoimintansa kehittämiseksi.

 • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus: Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimus-, kehitys- ja pilotointiprojekteille sekä innovaatiotoiminnan kehittämiseen. Rahoitusvaihtoehtoja ovat muun muassa Into, Innovaatioseteli ja Innovatiiviset julkiset hankinnat.
 • Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyö: Business Finland tukee yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välistä yhteistyötä tarjoamalla Research to Business, Co-Creation, Co-Innovation ja Co-Research -rahoitusta.
 • Tempo-rahoitus: Tempo-rahoituksen avulla yritykset voivat kehittää kasvuvisiotaan ja strategiaansa, parantaa valmiuksiaan kansainväliseen kasvuun ja kartoittaa kysyntää vientimarkkinoilla.
 • Talent-rahoitus: Talent-rahoitus on suunnattu pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan kansainväliseen kasvuun luomalla työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöjä sekä kasvattamalla kansainvälisten osaajien määrää suomalaisissa yrityksissä.
 • Explorer: Explorer-rahoituksen avulla yritykset voivat palkata tai hankkia osaamista kansainvälisille markkinoille menoon, osallistua pk-yritysryhmänä ulkomaisille messuille tai koota pk-yritysten ryhmän yhteisen viennin selvittämiseen.
 • Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY): NIY-rahoituksella yritykset voivat skaalata liiketoimintaansa vientimarkkinoilla ja kehittää liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti.
 • Suomen kestävän kasvun ohjelma: EU:n elpymisvälineestä saatavasta rahoituksesta on tulossa myönnettäväksi Business Finlandin kautta noin 500 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021-2023.
 • Kasvumoottorit: Kasvumoottorit-ohjelma kutsuu yrityksiä mukaan rakentamaan Suomeen miljardin euron uutta vientiliiketoimintaa.
 • Energiatuki: Energiatuki myönnetään hankkeille, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, energiansäästöä tai energiatehokkuutta tai vähentävät ympäristöhaittoja.
 • Materiaalikatselmus: Materiaalikatselmus auttaa yrityksiä selvittämään, paljonko toiminnassa syntyy hävikkiä, mikä on hävikin hinta ja miten sitä voidaan vähentää.

Lisäksi Business Finland tarjoaa rahoitusta audiovisuaalisen alan tuotantokannustimille, laivanrakennuksen innovaatiotuelle, kiertotalouden investointiavustuksille, veturiyritysten ja -ekosysteemien rahoitukselle, innovaatio- ja kasvututkimusrahoitukselle sekä Horisontti- ja EDF-projektien valmistelurahoitukselle.

Yrittäjän kannattaa tutustua näihin erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin ja selvittää, mikä niistä sopii parhaiten oman yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin. Business Finlandin asiantuntijat auttavat mielellään rahoitusvaihtoehtojen valinnassa ja hakemusten laatimisessa.